Remeslá/Handcrafts

O nás

Novinky

Zaujímavosť na dnešný deň:
Z hliny možno nielen "vytáčať" rôzne krčahy alebo misky na hrnčiarskom kruhu, ale z nej modelovať alebo odlievať napr. krhly alebo šálky.

About Us

News

Remeslá
a
výrobcovia

Galérie,
múzeá,
skanzeny

Knižnica

Akcie

FórumVyhľadať
na stránkach
remesla.lawit.sk

Handcrafts
and
Producers

Galleries,
Museums,
Open-air
Museums

Library

Activities

Forum


Search
the site
remesla.lawit.skRemeslo - čo o ňom nájdeme v slovníkoch?

          REMESLO je podľa nich napr. "činnosť, pri výrobe rozličných predmetov dennej potreby a opravách pomocou ručných nástrojov alebo pri opravách pomocou ručných nástrojov alebo jednoduchých strojov." Krátky slovník slovenského jazyka, Veda Bratislava 1989

          Zrejme uznáte, že ide o výklad obsahu slova "remeslo" nie v takom význame a súvislostiach, v akých remeslo naozaj vzniklo.

          Nielen slovenské ľudové remeslá, ktorým sú venované tieto stránky, ale remeslá ako také - u nás i vo svete - predstavovali a predstavujú každodennú, predovšetkým ručnú prácu ľudí žijúcich v minulých storočiach.

          Jednotlivé remeslá ako pomenovanie spočiatku úžitkovej (dnes však už zväčša len umeleckej) tvorby tých,  ktorí ich ovládali, prinášali v každodennom živote našich predkov produkty na svoju dobu zmysluplné a užitočné (drôtené hrnce, keramika, drevené šindle, tlačoviny, pletené svetre a pod.), ale aj s funkciou skrášliť prostredie, potešiť, vyjadriť autorove myšlienky, nápady, nálady (napr. tlačené pohľadnice, vyšívané obrusy, košele, kroje, maľovaná keramika). V tých časoch, samozrejme, platilo: "Remeslo má zlaté dno". Spájali sa v nich totiž výsledky ľudského umu, istá forma vtedajšieho "know-how" a šikovnosť remeselníkových rúk. Nielen výsledky tejto umnosti a šikovnosti, t.j. hotové produkty alebo služby, boli s remeslami spojené. Neodmysliteľne k nim patrili aj nástroje a neskôr tiež zariadenia a stroje, prostredníctvom a pomocou ktorých remeselníci svoje produkty vytvárali a vyrábali.

           Remeselníci si v období feudalizmu začali vytvárať aj akési "stavovské" organizácie - združovali sa v cechoch, ktoré mali ich umenie predovšetkým ochraňovať. Remeselníci potom prijímali svojich učňov, s ktorými nie vždy spravodlivo nakladali. Daň, ktorú učeň zložil v čase štúdia u remeselníka, sa mu však zväčša bohato vrátila v jeho ďalšej práci, keď sa sám stal samostatným remeselníkom.

           Je len samozrejmé, že dnešný život poznačený priemyselnou revolúciou a zaznamenávajúci rýchly vývoj mnohých zaujímavých a rýchlych technológií zatláča staré remeslá do zabudnutia. Mnohé z nich sa už držia len na "šedých vláskoch" posledných stareniek, ktoré si pamätajú napr. "priadky". Aby sa však nestalo, že časom budeme o remeslách už len čítať, snaží sa niekoľko jednotlivcov aj na Slovensku staré tradície zachovať. Im, tomu, čo udržiavajú, ale najmä Vám, ktorí sa o staré remeslá zaujímate, sú venované tieto stránky.

           Budeme radi, ak si v informáciách, ktoré budeme dlhodobo postupne dopĺňať, nájdete niečo, čo Vás pri jednotlivých remeselníkoch zaujme. Prijmite teda pozvanie do dielní remenárov, kníhtlačiarov, kováčov, medikováčov, hrnčiarov, kolárov, tkáčov, ale aj medzi priadky, šúpoliarky, medovnikárov, ktoré už dnes slúžia viac na udržiavanie tradície a vytváranie predmetov skôr umeleckých, než úžitkových.

             Druhy remesiel a remeselníkov

o nás | novinky | remeslá | galérie

Články a databázy na týchto stránkach podliehajú platným pravidlám autorského práva. Spracovanie, ďalšie šírenie a pod. aj len ich časti podlieha predchádzajúcemu súhlasu ich autora/ov.
Generované redakčným systémom Asteri.sk CMS