Remeslá/Handcrafts

O nás

Novinky

Zaujímavosť na dnešný deň:
Z hliny možno nielen "vytáčať" rôzne krčahy alebo misky na hrnčiarskom kruhu, ale z nej modelovať alebo odlievať napr. krhly alebo šálky.

About Us

News

Remeslá
a
výrobcovia

Galérie,
múzeá,
skanzeny

Knižnica

Akcie

FórumVyhľadať
na stránkach
remesla.lawit.sk

Handcrafts
and
Producers

Galleries,
Museums,
Open-air
Museums

Library

Activities

Forum


Search
the site
remesla.lawit.skLibrary

          This section has been created for everyone who would like to study deeper skill of Slovak craftsmen in the past and today. It contains the titles of the books, brochures etc., which we would like to recommend for such study. This content of the section shall be updated.

          If we can offer you certain title for sale or for reading. in our future “stone” library, this possibility shall be mentioned next to the reference of the recommended document.

          We hope Slovak and foreign students, teachers, parents for their children, children themselves and everybody, who possibly thinks of starting some craftsman skill, shall find here useful sources for their study.

Literature about Slovak handcrafts and traditional Slovak folk production in general:
Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska, Veda Bratislava 1995
Historický slovník slovenského jazyka, Veda Bratislava, I. diel 1991, II. diel 1992, III. diel 1994, IV. diel 1995, V.diel 2000
Houdek, Ivan: Cechovníctvo na Slovensku, Turčiansky Svätý Martin, Muzeálna slovenská spoločnosť 1973
Michalides, Pavol: Umelecké remeslá na Slovensku, Tatran Bratislava 1980
Novák, Jozef - Švec, Ján: Cechové znaky, Mladé letá Bratislava 1975
Špiesz, Anton: Remeslo na slovensku v období existencie cechov, Bratislava 1972

Literature about tinkers you can find at the end of the article about tinkers - click here.

Sources of literature about decorated eggs are also at the end of the article, which you can find here.

Honey-cake (ginger-bread) makers - literature about them is at the end of this article.

 

 

about us | news | handcrafts | galleries

The articles and databases on this site are liable to valid copyright and intellectual property laws. No part of this site may be reproduced, etc. without prior permission from the author(s).

Pages generated by Asteri.sk CMS