Remeslá/Handcrafts

O nás

Novinky

Zaujímavosť na dnešný deň:
Z hliny možno nielen "vytáčať" rôzne krčahy alebo misky na hrnčiarskom kruhu, ale z nej modelovať alebo odlievať napr. krhly alebo šálky.

About Us

News

Remeslá
a
výrobcovia

Galérie,
múzeá,
skanzeny

Knižnica

Akcie

FórumVyhľadať
na stránkach
remesla.lawit.sk

Handcrafts
and
Producers

Galleries,
Museums,
Open-air
Museums

Library

Activities

Forum


Search
the site
remesla.lawit.skKnižnica

          Táto sekcia bola vytvorená pre všetkých záujemcov o hlbšie štúdium remeselnej výroby na Slovensku v minulosti a súčasnosti. Obsahuje a aj v budúcnosti bude dopĺňaná o nové tituly (knihy, brožúry a pod.), ktoré Vám vieme odporučiť pri štúdiu konkrétneho remesla.

          Pri konkrétnych zdrojoch, ktoré Vám budeme vedieť ponúknuť na prezenčné čítanie alebo na zakúpenie, bude táto možnosť vždy uvedená.

          Dúfame, že si tu nájdu vhodné zdroje štúdia o remeslách slovenskí ale aj zahraniční študenti, učitelia, rodičia pre svoje deti, ich samotné ratolesti, ale aj prípadní záujemcovia, ktorí zvažujú pustiť sa na svojej životnej dráhe do niektorej remeselnej práce.

Všeobecná literatúra k remeslám a ľudovej umeleckej výrobe:
Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska, Veda Bratislava 1995
Historický slovník slovenského jazyka, Veda Bratislava, I. diel 1991, II. diel 1992, III. diel 1994, IV. diel 1995, V.diel 2000
Houdek, Ivan: Cechovníctvo na Slovensku, Turčiansky Svätý Martin, Muzeálna slovenská spoločnosť 1973
Michalides, Pavol: Umelecké remeslá na Slovensku, Tatran Bratislava 1980
Novák, Jozef - Švec, Ján: Cechové znaky, Mladé letá Bratislava 1975
Špiesz, Anton: Remeslo na slovensku v období existencie cechov, Bratislava 1972

Sulzenbacherová, Gudrun: Zabudnuté remeslá a život na vidieku, Slovart 2003 - kniha nepojednáva len o slovenských remeslách, ale šikovnosti ľudí na vidieku v širšom meradle. Je zaujímavá najmä pre deti a ponúka okrem verných obrázkov text, ktorý dáva možnosť na porovnanie vývoja remesiel a ich druhov u nás a v iných krajinách.

Drotárstvo
Literatúru k nemu nájdete na konci článku o drotárstve po kliknutí tu.

Medovnikárstvo (pernikárstvo)
Zoznam literatúry k medovnikárom a pernikárom je na konci tohto článku.

Kraslice
Na získanie zdrojov literatúry o krasliciach kliknite sem. Sú opäť na konci článku.

 

 

 

 

o nás | novinky | remeslá | galérie

Články a databázy na týchto stránkach podliehajú platným pravidlám autorského práva. Spracovanie, ďalšie šírenie a pod. aj len ich časti podlieha predchádzajúcemu súhlasu ich autora/ov.
Generované redakčným systémom Asteri.sk CMS