Remeslá/Handcrafts

O nás

Novinky

Zaujímavosť na dnešný deň:
Keď drotár odchádzal do sveta, hodil jednu mincu pre šťastie do potoka, aby sa mu rozmnožený vrátil po príchode domov. Prah domu prekračoval, ako inak, pravou nohou.

About Us

News

Remeslá
a
výrobcovia

Galérie,
múzeá,
skanzeny

Knižnica

Akcie

FórumVyhľadať
na stránkach
remesla.lawit.sk

Handcrafts
and
Producers

Galleries,
Museums,
Open-air
Museums

Library

Activities

Forum


Search
the site
remesla.lawit.skKontakty

Projekt

Remeslá – slovo známe aj mladej generácii. Poznajú však mladí ľudia aj jeho obsah?

Ako sa môžu „neslováci“ dozvedieť o šikovnosti slovenských rúk?

Pri hľadaní odpovedí na tieto otázky sa zrodil projekt elektronickej prezentácie histórie a súčasnosti rôznych ľudových výrobných techník.

Tieto stránky vznikli v júni 2003 za podpory spoločnosti LawIT, s.r.o. a systému Asteri.sk ako realizácia starého želania ich autorov vytvoriť na internete informačný portál k slovenským remeslám. Autori vyjadrili záujem ostať voči širokému okruhu čitateľov stránok v anonymite dúfajúc, že ich osobnosť bude dostatočne prezentovať obsah tohto Projektu.


Čo a kde na stránkach nájdete?


  • základné informácie o tom, aké remeslá sa na Slovensku a v ktorých jeho častiach vyskytovali a vyskytujú (Remeslá a výrobcovia)

  • základné informácie k jednotlivým remeslám (Remeslá a výrobcovia)

  • kto a kde konkrétne remeslá zachováva (Remeslá a výrobcovia)

  • kde sa možno na Slovensku pozrieť na alebo dočítať o histórii remesiel a cechov (Knižnica)

  • kde sa možno s remeselníkmi alebo tematikou remesiel stretnúť (Akcie + Galérie, Múzeá, Skanzeny)

  • internetový občasník s aktuálnymi článkami a rozhovormi k téme remeslá (Akcie)
    A ak by ste čokoľvek nevedeli nájsť,
    využite vyhľadávač napravo alebo naľavo džbánu - stačí vložiť napr. "keramika" a nájdete zoznam tých našich stránok, kde je toto slovo použité.

 

Ciele

-priblížiť modernou formou s možnosťou širokého prístupu zaujímavé slovenské ľudové výrobné techniky, udržiavané len vďaka entuziazmu niekoľkých jednotlivcov, záujemcom zo Slovenska, predovšetkým mladým Slovákom, ale aj záujemcom zo zahraničia

-vytvoriť spoločné miesto virtuálnych stretnutí, ponuky a informácií o udržiavaných tradíciách

-podporovať udržiavanie tradícií ručných prác a ľudových remesiel

 

Chcete na týchto stránkach bezplatne prezentovať seba ako remeselníka, svoju školu, akciu s remeselníkmi alebo čokoľvek iné súvisiace so slovenskými remeslami? Kontaktujte nás:

Kontakty

remesla@lawit.sk

(/fax: 00421 33 55 161 48

(  00421 907 492 131
(  00421 907 715 594

 

Tieto stránky prevádzkuje spoločnosť LawIT, s.r.o.

 

 

 

 

o nás | novinky | remeslá | galérie

Články a databázy na týchto stránkach podliehajú platným pravidlám autorského práva. Spracovanie, ďalšie šírenie a pod. aj len ich časti podlieha predchádzajúcemu súhlasu ich autora/ov.
Generované redakčným systémom Asteri.sk CMS