Remeslá/Handcrafts

O nás

Novinky

Zaujímavosť na dnešný deň:
Túlavý drotár sa potreboval chrániť proti votrelcom alebo zveri – slúžila mu na to valaška. Inokedy ju na cestách využil ako palicu na podoprenie.

About Us

News

Remeslá
a
výrobcovia

Galérie,
múzeá,
skanzeny

Knižnica

Akcie

FórumVyhľadať
na stránkach
remesla.lawit.sk

Handcrafts
and
Producers

Galleries,
Museums,
Open-air
Museums

Library

Activities

Forum


Search
the site
remesla.lawit.skKontakty

Projekt

Remeslá – slovo známe aj mladej generácii. Poznajú však mladí ľudia aj jeho obsah?

Ako sa môžu „neslováci“ dozvedieť o šikovnosti slovenských rúk?

Pri hľadaní odpovedí na tieto otázky sa zrodil projekt elektronickej prezentácie histórie a súčasnosti rôznych ľudových výrobných techník.

Tieto stránky vznikli v júni 2003 za podpory spoločnosti LawIT, s.r.o. a systému Asteri.sk ako realizácia starého želania ich autorov vytvoriť na internete informačný portál k slovenským remeslám. Autori vyjadrili záujem ostať voči širokému okruhu čitateľov stránok v anonymite dúfajúc, že ich osobnosť bude dostatočne prezentovať obsah tohto Projektu.


Čo a kde na stránkach nájdete?


  • základné informácie o tom, aké remeslá sa na Slovensku a v ktorých jeho častiach vyskytovali a vyskytujú (Remeslá a výrobcovia)

  • základné informácie k jednotlivým remeslám (Remeslá a výrobcovia)

  • kto a kde konkrétne remeslá zachováva (Remeslá a výrobcovia)

  • kde sa možno na Slovensku pozrieť na alebo dočítať o histórii remesiel a cechov (Knižnica)

  • kde sa možno s remeselníkmi alebo tematikou remesiel stretnúť (Akcie + Galérie, Múzeá, Skanzeny)

  • internetový občasník s aktuálnymi článkami a rozhovormi k téme remeslá (Akcie)
    A ak by ste čokoľvek nevedeli nájsť,
    využite vyhľadávač napravo alebo naľavo džbánu - stačí vložiť napr. "keramika" a nájdete zoznam tých našich stránok, kde je toto slovo použité.

 

Ciele

-priblížiť modernou formou s možnosťou širokého prístupu zaujímavé slovenské ľudové výrobné techniky, udržiavané len vďaka entuziazmu niekoľkých jednotlivcov, záujemcom zo Slovenska, predovšetkým mladým Slovákom, ale aj záujemcom zo zahraničia

-vytvoriť spoločné miesto virtuálnych stretnutí, ponuky a informácií o udržiavaných tradíciách

-podporovať udržiavanie tradícií ručných prác a ľudových remesiel

 

Chcete na týchto stránkach bezplatne prezentovať seba ako remeselníka, svoju školu, akciu s remeselníkmi alebo čokoľvek iné súvisiace so slovenskými remeslami? Kontaktujte nás:

Kontakty

remesla@lawit.sk

(/fax: 00421 33 55 161 48

(  00421 907 492 131
(  00421 907 715 594

 

Tieto stránky prevádzkuje spoločnosť LawIT, s.r.o.

 

 

 

 

o nás | novinky | remeslá | galérie

Články a databázy na týchto stránkach podliehajú platným pravidlám autorského práva. Spracovanie, ďalšie šírenie a pod. aj len ich časti podlieha predchádzajúcemu súhlasu ich autora/ov.
Generované redakčným systémom Asteri.sk CMS