Remeslá/Handcrafts

O nás

Novinky

Zaujímavosť na dnešný deň:
Košikárstvo je zrejme staré ako ľudstvo samo. Košíky, ale aj kreslá z vŕbového prútia sú však pevnejšie, ako známy tzv. „ratanový“ nábytok. Košíky ale môžete nájsť upletené aj zo slamy.

About Us

News

Remeslá
a
výrobcovia

Galérie,
múzeá,
skanzeny

Knižnica

Akcie

FórumVyhľadať
na stránkach
remesla.lawit.sk

Handcrafts
and
Producers

Galleries,
Museums,
Open-air
Museums

Library

Activities

Forum


Search
the site
remesla.lawit.sk 

THURZOV DOM

Nám. SNP 4, 975 90 Banská Bystrica, Tel: 048/ 412 58 97, vstupné: expozícia 30,- Sk dospelí / 15,- Sk deti od 6 rokov, študenti, dôchodcovia, výstava 20,- Sk dospelí / 10,- Sk deti od 6 rokov, študenti, dôchodcovia, tvorivé dielne 15,- Sk. Vstup možný aj na kultúrne poukazy MK SR. Otváracie hodiny: po-pia: 8.00-12.00, 13.00-16.00, ne: 10.00-17.00

15. jún – 15. september: po-pia: 9.00-12.00, 13.00-17.00 ne: 12.00-19.00

- stála expozícia  Stredné Slovensko od praveku po 20.storočie

 

výstava - “Keď loptičku vystriedal puk”


27. 4. – 16. 6. 2006
Výstava o histórii hokeja na Slovensku prevzatá z Múzea telesnej kultúry v Bratislave, doplnená o predmety a dokumenty prezentujúce hokej v našom meste a najznámejších hokejistov odchovaných v Banskej Bystrici. Výstava ponúka možnosť starším zaspomínať a mladým poodhaliť cestu slovenského hokeja od prvých korčulí a gólov až po súčasnú tvár, ktorú my, ľudia mimo hokeja, (ne)poznáme.


výstava - “Klenoty múzea”

23. 6. – 19. 9. 2006
Prezentácia toho najvzácnejšieho zo zbierok Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici – predmety viažúce sa k histórii mesta, vzácne dary, ktoré mešťania kedysi venovali Mestskému múzeu, dokumenty, fotografie a pravdaže prehliadka zaujímavej zbierky z prírodovednej sekcie múzea sídliacej v Tihányiovskom kaštieli.

 

23. 6. 2006 o 14.00 hod.– otvorenie výstavy spojené s inauguráciou poštovej známky s motívmi zo Stredoslovenského múzea

 

Maľovanie na tričká” - tvorivá dielňa počas výstavy, na ktorej je možné maľovať na tričká športové motívy(prosíme nahlásiť sa aspoň 3 dni vopred na t.č. 412 5897)

“Voľba richtára, Erb mesta, Banícke povstanie” – tvorivé dielne a animačné programy pre organizované skupiny približujú život a príbehy mesta Banská Bystrica v minulosti (prosíme nahlásiť sa aspoň 3 dni vopred na t.č. 412 5897)

 

o nás | novinky | remeslá | galérie

Články a databázy na týchto stránkach podliehajú platným pravidlám autorského práva. Spracovanie, ďalšie šírenie a pod. aj len ich časti podlieha predchádzajúcemu súhlasu ich autora/ov.
Generované redakčným systémom Asteri.sk CMS