Remeslá/Handcrafts

O nás

Novinky

Zaujímavosť na dnešný deň:
Najstarší cech farbiarov bol na Slovensku založený v roku 1608 na Spiši.

About Us

News

Remeslá
a
výrobcovia

Galérie,
múzeá,
skanzeny

Knižnica

Akcie

FórumVyhľadať
na stránkach
remesla.lawit.sk

Handcrafts
and
Producers

Galleries,
Museums,
Open-air
Museums

Library

Activities

Forum


Search
the site
remesla.lawit.skFestival Európske ľudové remeslo (EĽRO) - Kežmarok 2003

Fotky z festivalu v Kežmarku, 2003 (priadky)

Fotky z festivalu v Kežmarku, 2003

Fotky z festivalu v Kežmarku, 2003 (rôzne)

     Festival sa už po 13-ty krát konal v druhý júlový víkend vo východoslovenskom meste Kežmarok. Nádherné starobylé ulice centra mesta zaplnili stánky s výrobnými zariadeniami našich starých mám a otcov, spolu s tými, ktorí sa snažia vďaka svojmu vzťahu k práci rúk zachovávať a každoročne na tomto festivale prezentovať prostredníctvom svojej šikovnosti šikovnosť našich predkov. Kováči - či už umeleckí alebo medikováči, ale aj hrnčiari, tkáči, výrobcovia výrobkov zo šúpolia, kraslíc, perníkov, fujár, črpákov na žinčicu a mnohí ďalší prezentovali naživo zvedavým nielen detským očiam množstvo zaujímavých výrobných techník.

     Atmosféru festivalu výborne dopĺňala ponuka slovenských národných jedál, syrový trh, vystúpenia folklórnych súborov zo Slovenska, ale aj zahraničia a miestny zachovaný hrad oživila denná alebo nočná prechádzka spestrená vystúpením mládežníkov - divadelníkov.

     Kto festival navštívil, sám si odniesol svoje dojmy. Naše boli veľmi príjemné, nasiaknutú atmosféru cítime ešte aj niekoľko mesiacov po konaní festivalu. Návštevníci boli rôzni - i takí, ktorí už festival poznajú a prišli si po konkrétne výrobky, ktoré inde nezoženú, takí, ktorí chceli svojim deťom spestriť víkend nielen prechádzkou, ale aj poučením, našli sa však aj mnohí noví návštevníci, ktorí uvítali zameranie festivalu a udržanie charakteru jeho "trhov", odľahčených od neželaných "trhovníkov - handrárov".

     Možno sme Vás aj našimi pár slovami navnadili tento festival alebo podobný trh či jarmok s remeselníkmi navštíviť. Festival "Európske ľudové remeslo" bude v Kežmarku v druhý júlový víkend opäť o rok (v roku 2004 po 14-ty krát). O iných trhoch, jarmokoch a akciách s účasťou remeselníkov sa dočítate v budúcnosti na týchto stránkach.

o nás | novinky | remeslá | galérie

Články a databázy na týchto stránkach podliehajú platným pravidlám autorského práva. Spracovanie, ďalšie šírenie a pod. aj len ich časti podlieha predchádzajúcemu súhlasu ich autora/ov.
Generované redakčným systémom Asteri.sk CMS