Remeslá/Handcrafts

O nás

Novinky

Zaujímavosť na dnešný deň:
Z hliny možno nielen "vytáčať" rôzne krčahy alebo misky na hrnčiarskom kruhu, ale z nej modelovať alebo odlievať napr. krhly alebo šálky.

About Us

News

Remeslá
a
výrobcovia

Galérie,
múzeá,
skanzeny

Knižnica

Akcie

FórumVyhľadať
na stránkach
remesla.lawit.sk

Handcrafts
and
Producers

Galleries,
Museums,
Open-air
Museums

Library

Activities

Forum


Search
the site
remesla.lawit.skZOZNAM REMESELNÍKOV PREZENTOVANÝCH
NA TÝCHTO STRÁNKACH

Bátorová Ľudmila - krasličiarka

Cingelová Miroslava - medovnikárka

Ďurkáč Ján - výrobky z dreva a kovu (valašky, stolčeky, drevený riad a nádoby ...)

Klub ľudových remesiel Rudno nad Hronom - paličkovanie, keramika, opletanie drôtom, tkanie ...

Kovan - remeselný spolok zaoberájúci sa tradičným umeleckým kováčstvom

Kuchta Roman - výrobca píšťal, fujár a koncoviek

Lastovka Igor - košikár

Lacko Miroslav - sústruženie dreva

Ľut - Ján Frank-Ľut - keramikár, tradičná pukanská keramika

Mariáš Stanislav a Zita - drotári

Mušisnký Peter st. a ml. - rezbári

Müller Ondrej - miniatúry vo vajíčkových a orechových škrupinách

Pollák Peter a Marta - keramikári, výrobcovia tzv. holíčskej fajansy

Smržík Štefan - spojenie drotárstva a kováčstva

Sobota Peter - výrobca drumblí

Šulík Stanislav - ručne vypaľované výrobky

Zsóka Štefan, Ing. - výroba kraslíc 

o nás | novinky | remeslá | galérie

Články a databázy na týchto stránkach podliehajú platným pravidlám autorského práva. Spracovanie, ďalšie šírenie a pod. aj len ich časti podlieha predchádzajúcemu súhlasu ich autora/ov.
Generované redakčným systémom Asteri.sk CMS