Remeslá/Handcrafts

O nás

Novinky

Zaujímavosť na dnešný deň:
Túlavý drotár sa potreboval chrániť proti votrelcom alebo zveri – slúžila mu na to valaška. Inokedy ju na cestách využil ako palicu na podoprenie.

About Us

News

Remeslá
a
výrobcovia

Galérie,
múzeá,
skanzeny

Knižnica

Akcie

FórumVyhľadať
na stránkach
remesla.lawit.sk

Handcrafts
and
Producers

Galleries,
Museums,
Open-air
Museums

Library

Activities

Forum


Search
the site
remesla.lawit.skMúzeumoravskej dediny

Zuberec - Brestová

Múzeum oravskej dediny sa nachádza pod Západnými Tatrami v oblasti horstva Roháčov. Areál je rozčlenený na niekoľko častí: Dolnooravský rínok, Zamagurská ulica, Goralské lazy, Kostol s cintorínom a Mlynisko. Každá časť sústreďuje charakteristické typy stavieb ľudovej architektúry regiónu. Areálom preteká horský potok Studená, z ktorého je napojený vodný náhon pre mlyn a valchu. Bohatá etnografická expozícia, chov domácich zvierat i pestovanie technických a úžitkových plodín približujú návštevníkom život oravského ľudu v minulosti.

MÚZEUM JE SPRÍSTUPNENÉ CELOROČNE

OTVÁRACIE HODINY:
Júl – august
8,00 – 18,00 hod. denne

Jún a september
8,00 – 17,00 hod. denne

Október - máj
utorok - piatok 8,00 – 15,30 hod.
sobota - nedeľa 10,00 - 15,30 hod.
Vstup individuálne s textovým sprievodcom; lektorský výklad pre objednané skupiny nad 20 osôb

Sídlo: 027 32 Zuberec – Brestová
Telefón: 043 / 5395 149
Fax: 043 / 5395 359 (OcÚ Zuberec)
E-mail: MOD@zoznam.sk
Internet: www.zuberec.sk
Zriaďovateľ: Obecný úrad Zuberec (043 5395103)

o nás | novinky | remeslá | galérie

Články a databázy na týchto stránkach podliehajú platným pravidlám autorského práva. Spracovanie, ďalšie šírenie a pod. aj len ich časti podlieha predchádzajúcemu súhlasu ich autora/ov.
Generované redakčným systémom Asteri.sk CMS