Remeslá/Handcrafts

O nás

Novinky

Zaujímavosť na dnešný deň:
Aby Vám upečené medovníky zmäkli, dajte do nádoby, kde ich uskladňujete, kúsok čerstvého chleba. Kvalitnú polevu na ich ozdobenie urobíte jednoducho zmiešaním práškového cukru a bielku.

About Us

News

Remeslá
a
výrobcovia

Galérie,
múzeá,
skanzeny

Knižnica

Akcie

FórumVyhľadať
na stránkach
remesla.lawit.sk

Handcrafts
and
Producers

Galleries,
Museums,
Open-air
Museums

Library

Activities

Forum


Search
the site
remesla.lawit.skMarta a Peter Pollákoví

Výroba keramiky - tzv. holíčskej fajansy

 

          Počiatok výroby Holíčskej fajansy siaha do obdobia rokov 1736 až 1743, kedy bola Františkom Štefanom Lotrinským založená kráľovská manufaktúra na výrobu fajansového riadu. Mäkkosť barokových a rokokových tvarov a žiarivá farebnosť výrobkov zodpovedala vysokým požiadavkám vtedajšieho európskeho štandardu, preto si rýchlo našla rozsiahlu klientelu hlavne medzi šlachtou. Fajansový riad sa nachádzal na cisárskom dvore a hlavne v interiéroch šľachtickýh hradov, zámkov a kaštieľov na území celej monarchie Rakúska-Uhorska i mimo nej.

          V súčasnosti sú takéto výrobky prezentované v múzeách s exponátmi z popredných svetových centier výroby fajansy, porcelánu a kameniny.

          Od roku 1984 vyrába fajansu aj tu prezentovaná malá dielňa, vychádzajúc z 250 ročnej tradície holíčskej fajansy. Pod vedením Petra Polláka v súčasnosti dieľňa vyrába široký sortiment výrobkov, kde sa okrem upomienkových predmetov, dóz, bonbonier a mís nachádzajú aj plasticky a reliéfne zdobené nádoby, zložité servisy a repliky originálnych holíčskych výrobkov.

 (75kb) (78kb)

          Pán Pollák sa spolu s manželkou snaží o udržanie čistoty slohových prvkov, ktoré sú charakteristické pre Holíčsku fajansu. Okrem toho vyrábajú i netradičné originálne keramické motýle až do veľkosti 50 cm.

 (125kb) 

          Firma sa svojími výrobkami prezentovala na mnohých výstavách nielen na Slovensku, ale i v zahraničí (ich výrobky poznajú Čechy, Rakúsko, Francúzsko, Arabské Emiráty, Nemecko), kde vzbudila záujem nielen širokej verejnosti, ale i odborných zberateľských kruhov.

 

K O N T A K T :

Holíčska fajansa
Marta a Peter Pollák

Hollého 92
908 51  Holíč
tel.  034 668 3565
holicska.fajansa@zoznam.sk
www.holicska-fajansa.sk

o nás | novinky | remeslá | galérie

Články a databázy na týchto stránkach podliehajú platným pravidlám autorského práva. Spracovanie, ďalšie šírenie a pod. aj len ich časti podlieha predchádzajúcemu súhlasu ich autora/ov.
Generované redakčným systémom Asteri.sk CMS