Remeslá/Handcrafts

O nás

Novinky

Zaujímavosť na dnešný deň:
Z hliny možno nielen "vytáčať" rôzne krčahy alebo misky na hrnčiarskom kruhu, ale z nej modelovať alebo odlievať napr. krhly alebo šálky.

About Us

News

Remeslá
a
výrobcovia

Galérie,
múzeá,
skanzeny

Knižnica

Akcie

FórumVyhľadať
na stránkach
remesla.lawit.sk

Handcrafts
and
Producers

Galleries,
Museums,
Open-air
Museums

Library

Activities

Forum


Search
the site
remesla.lawit.skSlovenské národné múzeum v Martine

            V nedeľu 3. septembra 2006 Vás pozývame do  Múzea slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch, kde sa uskutoční druhý ročník podujatia „Človek a príroda“. Za týmto názvom sa skrýva mnoho aktivít, ktoré pripravili pracovníci Slovenského národného múzea - Múzea Andreja Kmeťa v Martine.
V programe ponúkneme návštevníkom širokú okruh činností, ktoré súvisia s poznávaním i  ochranou prírody – využitie liečivých rastlín v ľudovom liečiteľstve a poradňa v zbere liečivých rastlín spojenú s predajom. Neživú prírodu predstavíme prostredníctvom výstavky skamenelín, ktorá bude spojená s predajom minerálov. Pre hubárov je pripravená v tomto období aktuálne hubárska poradňa, fungovať bude aj poradňa pre boj so škodcami v domácnosti.Myslíme aj na mladých milovníkov prírody, ktorí si môžu doplniť a vyskúšať svoje vedomosti v tvorivej dielni. Tu si overia a vyskúšajú svoju zdatnosť v rôznych pohybových súťažiach a po prázdninách si precvičia myseľ pri kvízoch a hádankách na tému ochrany a spoznávania prírody, ako aj pri určovaní cievnatých rastlín či drevín podľa charakteristických znakov. Na svoje si prídu aj „koniari a psičkári“ – v areáli martinského skanzenu si môžete koníka pohladkať, prípadne si na ňom zajazdiť. Psičkári si môžu pozrieť ukážky výcviku psov služobných plemien používaných v športovej kynológii.

O 13.30 hod. sa uskutoční r. k. sv. omša. v zrubovom kostole sv. Štefana Kráľa.

Martin, 22.8.2006Ing. Ďurdíková Jaroslava

 

Informácie:

RNDr.Astaloš Boris, tel: 42 306 39 muzeum.kmeta@snm-em.sk

Ďurdíková Jaroslava, tel/fax: 42 326 86snm-msd@stonline.sk

                                                             www.snm-em.sk

o nás | novinky | remeslá | galérie

Články a databázy na týchto stránkach podliehajú platným pravidlám autorského práva. Spracovanie, ďalšie šírenie a pod. aj len ich časti podlieha predchádzajúcemu súhlasu ich autora/ov.
Generované redakčným systémom Asteri.sk CMS